دوشنبه , بهمن ۲۹ ۱۳۹۷
معماری
خانه / علوم تجربی هشتم / نمونه سوالات مبحث انحلال پذیری علوم تجربی هشتم با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات مبحث انحلال پذیری علوم تجربی هشتم با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات مبحث انحلال پذیری با پاسخ تشریحی

۱- در یک کیلوگرم محلول سیرشده ی ماده ای با قابلیت انحلال ۲۵g چند گم ماده حل شونده و چند گرم حلال وجود دارد؟

۲- قابلیت انحلال نمکی در دماهای ۶۰ و ۲۰ درجه سانتیگراد به ترتیب ۶۵ و ۱۵ گرم است. اگر ۳۳g از محلول این نمک را از دمای ۶۰ درجه به ۲۰ درجه برسانیم، چند گرم رسوب حاصل می شود؟

۳- در ۲۰ گرم محلول سیر شده ی سدیم کلرید در دمای ۲۰ درجه سیلیسیوس، ۶ گرم سدیم کلرید وجود دارد. قابلیت انحلال سدیم کلرید در این محلول چند گرم است؟

۴- برای تهیه ۲۷g محلول سیر شده ی ماده ای که قابلیت انحلال آن در آب در دمای معین برابر ۳۵g است، نیاز به چند گرم آب داریم؟

۵- چند گرم حل شونده باید در ۸۰g آب حل شود تا ۴۰ درصد وزن این محلول را آب تشکیل دهد؟

۶- اگر ۵۰% وزن محلول سیر شده ماده ای را آب تشکیل دهد، قابلیت انحلال این ماده در آب چند گرم است؟

۷- انحلال پذیری ماده ای ۴۰g است. اگر مقدار ماده ی حل شونده ی موجود در ۲۰g حلال برابر ۶g باشد، این محلول یک محلول ………………… است.

۸- در دمای ۳oc آن قدر نمک KNO3 به ۱۰ گرم آب اضافه می کنیم تا محلول سیر شده ای از این نمک حاصل شود. با افزایش دما چه اتفاقی برای این محلول رخ می دهد؟

۹- اگر قابلیت انحلال نمکی برابر ۶۴ گرم باشد و بدانیم که جرم یک نمونه از محلول سیرشده ی آن ۸۳ گرم است، در آن صورت ………… گرم نمک در محلول وجود دارد.

۱۰- اگر انحلال پذیری نمکی ۳۵ گرم باشد، برای تهیه ۲۷۰ گرم محلول سیر شده ی آن چند گرم نمک لازم است؟

۱۱- انحلال پذیری یک نمک در ۸۰oc برابر با ۶۰ گرم است. با سرد کردن ۲۰۰ گرم از محلول سیرشده ی این نمک تا دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، ۵۰ گرم رسوب به دست می آید. انحلال پذیری آن را در ۲۰oc بدست آورید.

۱۲- در ۱/۴ کیلوگرم از محلول سیرشده ی نمکی که انحلال پذیری آن ۴۰ گرم است، چند کیلوگرم نمک وجود دارد؟

۱۳- ۲۰ گرم از یک نوع نمک را در آب حل می کنیم تا محلول سیرشده به دست آید. اگر جرم محلول ۱۰۰g باشد، قابلیت انحلال محلول چند گرم است؟

۱۴- قابلیت انحلال نمکی در آب ۴۰oc برابر با ۲۰g است. اگر ۴۰g آب ۴۰oc داشته باشیم، برای تولید محلول اشباع این نمک نیاز به چند گرم از آن است؟

۱۵- قابلیت انحلال نمکی در ۱۰oc و ۵۰oc به ترتیب برابر ۲۰g و ۶۰g است. اگر ۸۰g محلول اشباع نمک در ۵۰oc داشته باشیم و دمای آن را به ۱۰oc برسانیم، چند گرم رسوب تولید خواهد شد؟

————————————————————————————-

پاسخ های تشریحی

۱-

جرم محلول = جرم حلال + جرم حل شونده

قابلیت انحلال = مقدار ماده ای که در یک دمای معین در ۱۰۰ گرم آب حل می شود.

جرم محلول جرم حل شونده

۱۲۵ ۲۵

X 1000

X=200 g

————————————————————————————

۲-

در دمای ۶۰ درجه سیلیسیوس:

جرم محلول جرم حل شونده

۱۶۵ ۶۵

۳۳ x

x= 13 جرم حل شونده بنابراین جرم حلال برابر ۲۰ گرم می باشد.

در دمای ۲۰ درجه سیلیسیوس:

جرم حلال جرم حل شونده

۱۰۰ ۱۵

۲۰ x

x= 3g

جرم رسوب = ۱۳ – ۳ = ۱۰ گرم

————————————————————————————-

۳- در دمای ۳۰ درجه سیلیسیوس:

جرم حلال جرم حل شونده

۱۶ ۴

۱۰۰ x

x= 25g

————————————————————————————-

۴-

جرم محلول جرم حلال

۱۳۵ ۱۰۰

۲۷ x

x= 20g

————————————————————————————-

۵- فرض می کنیم ۱۰۰ گرم از محلول ذکر شده را داریم. در این ۱۰۰ گرم، ۶۰ گرم جرم حل شونده و ۴۰ گرم جرم اب خواهد بود.

جرم آب جرم حل شونده

۴۰ ۶۰

۸۰ x

x=120g

————————————————————————————-

۶- فرض می کنیم ۱۰۰ گرم محلول داریم. بنابراین ۵۰ گرم آن آب و ۵۰ گرم دیگر حل شونده خواهد بود.

جرم حلال جرم حل شونده

۵۰ ۵۰

۱۰۰ x

x=100g

————————————————————————————-

۷-

جرم حلال جرم حل شونده

۱۰۰ ۴۰

۲۰ x

x= 8 g

جرم حل شونده کمتر از جرم لازم برای سیرشدن محلول است. بنابراین محلول سیر نشده است.

————————————————————————————-

۸- به محلول سیر نشده تبدیل می شود.

————————————————————————————-

۹-

جرم محلول جرم حل شونده

۱۶۴ ۶۴

۸۳ x=32g

————————————————————————————-

۱۰-

جرم محلول جرم حل شونده

۱۳۵ ۳۵

۲۷۰ x

x= 70g

————————————————————————————-

۱۱-

در دمای ۸۰ درجه

جرم محلول جرم حل شونده

۱۶۰ ۶۰

۲۰۰ x

x=75g

اگر ۵۰g از حل شونده رسوب نماید در واقع ۵۰g از جرم حل شونده و ۵۰g از جرم محلول کم خواهد شد. بنابراین جرم حل شونده در دمای ۲۰ درجه سیلیسیوس برابر ۲۵g و جرم محلول برابر ۱۵۰g و جرم حلال معادل ۱۲۵g خواهد شد.

در دمای ۲۰ درجه

جرم حلال جرم حل شونده

۲۵g 125g

x 100g

x= 20g

————————————————————————————-

۱۲-

جرم محلول جرم حل شونده

۱۴۰ ۴۰

۱۴۰۰ x

x= 400g = 0.4 kg

————————————————————————————-

۱۳- در این مساله قابلیت انحلال را از ما خواسته ابتدا با یک تفریق ساده جرم حلال را در محلول اشباع بدست می آوریم که برابر ۸۰ گرم است و سپس با توجه به تعریف قابلیت انحلال مساله را حل می کنیم.

جرم حلال جرم حل شونده

۲۰g 80g

x 100g

x= 25g

————————————————————————————-

۱۴-

جرم حلال جرم حل شونده

۱۰۰ ۲۰

۴۰ x

x=8 g

————————————————————————————-

۱۵-
در ۵۰ درجه

جرم محلول جرم حل شونده

۶۰g 160g

x 80g

x= 30g جرم حل شونده

بنابراین جرم حلال برابر است با ۵۰g.

در دمای ۱۰ درجه

جرم حلال جرم حل شونده

۲۰g 100g

x 50g

x=10g

جرم رسوب= جرم حل شونده در ۱۰ درجه – جرم حل شونده در ۵۰ درجه

جرم رسوب= ۱۰ – ۳۰

جرم رسوب = ۲۰g

درباره ی torbat

همچنین ببینید

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل اول

جهت دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل اول به ادامه نوشته مراجعه فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس